ตรวจรถใช้ก๊าซ NGV(CNG)

=== บริษัท ไทยเค็นสะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ===

  • สถานตรวจทดสอบหรือตรวจสภาพรถใช้ก๊าซ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก เลขที่ สธร135.1 / สธข137.1
  • รับตรวจสภาพรถใช้ก๊าซ NGV
  • รับตรวจสภาพประจำปี / ตรวจก่อนต่อภาษีรถ NGV
  • รับตรวจรับรองการติดตั้งใหม่รถ NGV

 

 กฏหมายการตรวจรถใช้ก๊าซ เพื่อต่อภาษี

     NGV ต้องตรวจทุกปี

     LPG  ต้องตรวจทุก 5ปี

     

ราคาค่าตรวจรถใช้ก๊าซ

     รถเล็ก  NGV = 500 บาท

     รถใหญ่ NGV = 1,000 บาท

   


  • logo ตรวจรถก๊าซ.gif
    === บริษัท ไทยเค็นสะ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ===สถานตรวจทดสอบหรือตรวจสภาพรถใช้ก๊าซ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก เลขที่ สปร126.1 / สปข124.1รับตรวจสภาพรถใช้ก๊าซ LPGรับตรวจสภา...
Visitors: 37,159